Missie — Een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de wereld

Fair Impact geeft organisaties inzicht in de gevolgen van hun activiteiten met betrekking tot milieu-, maatschappelijke en ondernemingsbestuur (Environmental, Social en Governance, ESG) vraagstukken. Via business development private markets, research en conferenties verbindt zij beleggers en bedrijven met de internationale kapitaalmarkt.

Tevens biedt Fair Impact bestuurlijke ondersteuning voor pensioenfondsen, zoals het notuleren van vergaderingen voor pensioenfondsbesturen, beleggingsadviescommissies en raden van toezicht.

Integriteit, transparantie en vertrouwen zijn kernwaarden van Fair Impact.

Partners

Fair Impact heeft een uitgebreid internationaal netwerk van beursgenoteerde bedrijven, brokers, family offices, niet-gouvernementele organisaties, pensioenfondsen, private banking teams en verzekeraars.

Fair Impact heeft een samenwerkingsverband met Tradinfo voor de organisatie van conferenties. Voor SRI-CONNECT verhoogt Fair Impact het gebruik van ESG-research.

Wilt u een persoonlijke toelichting, neem dan contact op met Robert Klijn.

Reacties zijn gesloten.